Traumaverwerking

Alma over trauma verwerking op YouTube

Ieder mens maakt in zijn leven nare, ingrijpende en soms zelfs zeer schokkende gebeurtenissen mee. Een ingrijpende gebeurtenis is een ongebruikelijke ervaring die je uit je evenwicht brengt. Soms heet een ingrijpende gebeurtenis ook wel een traumatische ervaring. Je mag stellen dat je bij een traumatische ervaring een psychische wond oploopt. Psychologische wonden (trauma’s) krijgen zelden de aandacht die ze verdienen. We zijn geneigd pijn te verdringen, waardoor deze zich gaat uiten in spanningen, geestelijke en lichamelijke klachten.

Voorbeelden van ingrijpende gebeurtenissen zijn:
• problematische jeugdervaringen,
• langdurige ruzies en conflicten
• burn out,
• overlijden van een dierbare,
• scheiding,
• slachtoffer zijn van pesterijen,
• slachtoffer of getuige zijn van mishandeling /een ernstig geweldsmisdrijf, (zien van) zinloos geweld,
• getuige of slachtoffer zijn van huiselijk geweld,
• slachtoffer of getuige zijn van een zedenmisdrijf: aanranding, verkrachting, pedofilie, incest,
• ernstige/langdurige ziekte/ziekenhuisopname/operatie,
• verkeersongevallen (eventueel met als gevolg chronische pijn),
• oorlogservaringen,
• natuurrampen (aardbevingen, stormen, branden),
• Trauma verwerkingtrein-, scheeps- of vliegtuigongelukken/-rampen.

Niet alleen de ernst van de situatie maar ook eerdere ervaringen bepalen de mate, waarin de schok wordt ervaren. Voor het verwerken van trauma`s zet ik vaak EFT, (Emotional Freedom Techniques), Shiatsu, CNT (= Chi Nei Tsang, orgaan massage) of een baarmoeder opstelling in.